Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Η εταιρεία Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό κατάστημα iatrikoseksoplismos.com.Το παρόν είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα με ΑΦΜ 154517741, που εδρεύει στην Λυκούργου 35 στην Νέα Ιωνία Αττικής, ΤΚ 14231 και τηλέφωνo επικοινωνίας 211- 1824700. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα iatrikoseksoplismos.com αποτελεί ιδιοκτησία της Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ευθύνη του χρήστη

Όσον αφορά στη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι είναι άνω των 18 ετών, καθώς και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του. Ο χρήστης υποχρεούται και αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης. Η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς ικανούς να προκαλέσουν προβλήματα λειτουργίας στην παροχή των υπηρεσιών του είναι απαγορευμένη. Οιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού του, καθώς και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή του, και αναλαμβάνει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του. Σε περίπτωση ανήλικου χρήστη, αυτό δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες μόνο με τη συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή
υπηρεσιών, να διακόψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο τους, ή να ακυρώσει παραγγελίες κατά την απόλυτη κρίση της.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε το iatrikoseksoplismos.com, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το iatrikoseksoplismos.com με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του iatrikoseksoplismos.com, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του iatrikoseksoplismos.com και αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του iatrikoseksoplismos.com. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του iatrikoseksoplismos.com, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους ευθύνη και δεν έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό κατάστημα iatrikoseksoplismos.com .

Άδεια Χρήσης και Πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Το iatrikoseksoplismos.com παρέχει στους πελάτες του περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος iatrikoseksoplismos.com, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες του iatrikoseksoplismos.com διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα iatrikoseksoplismos.com σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφόσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει iatrikoseksoplismos.com ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το iatrikoseksoplismos.com.

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα iatrikoseksoplismos.com παρέχεται από την Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα ως έχει και όπως είναι διαθέσιμο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα iatrikoseksoplismos.com δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη τόσο για την λειτουργία του, όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη. Η Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα δεν εγγυάται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα iatrikoseksoplismos.com, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το iatrikoseksoplismos.com δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. To iatrikoseksoplismos.com δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής , που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπωματικές και επακόλουθες.

Τιμές Και Διαθεσιμότητα

Οι τιμές που αναφέρονται στο iatrikoseksoplismos.com είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις (24%/13%/6% ΦΠΑ), εκτός από τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα της αντικαταβολής εφόσον υπάρχουν επιβαρύνουν τον Πελάτη και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεγέντων προϊόντων. Το iatrikoseksoplismos.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των τιμών των προϊόντων του ισότοπού του σε οποιαδήποτε στιγμή. Δεσμεύεται ωστόσο να εφαρμόζει τις τιμές που αναγράφονταν στον ισότοπo κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας.
Σημειώστε ότι εκτελούμε την παραγγελία σας ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματά μας κι ότι οι αναφερόμενες διαθεσιμότητες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα μας δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμά μας, δεσμευόμαστε να επικοινωνήσουμε με εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας, πληροφορώντας σας για την προθεσμία εντός της οποίας θα μπορεί να σας παραδοθεί το προϊόν ή για την τυχόν πλήρη έλλειψη του συγκεκριμένου προϊόντος.

Διαδικασία Παραγγελίας Μέσω E-SHOP:

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το
ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το iatrikoseksoplismos.com σας διαθέτει τους ακόλουθους
εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

1)Με τη χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Η χρέωση της
πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής
των προϊόντων. Το iatrikoseksoplismos.com έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας και όλοι οι
κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

2) Με αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα) τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην
περίπτωση αυτή ο πελάτης θα επιβαρύνεται με χρέωση 3,00 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται
ΦΠΑ 24%).

Το κόστος αντικαταβολής ανέρχεται σε 3,00€ με το ΦΠΑ εφόσον
η εκάστοτε μεταφορική εταιρεία δέχεται τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Σε
περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν τα παραπάνω , η εξόφληση της εκάστοτε παραγγελίας θα
πρέπει να γίνεται διατραπεζικά και η διαδικασία συλλογής των ειδών θα ξεκινάει από την
ημέρα εμφάνισης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας .

Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την
ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς,
τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της τιμής της ενδεχόμενης
προσφοράς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

3)Με τραπεζική κατάθεση στους λογαριασμούς:

ALPHA BANK

IBAN : GR12 0140 1590 1590 0200 2022 487

Δικαιούχος: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑ

EUROBANK

IBAN: GR69 0260 0490 0007 4020 1488 241

Δικαιούχος: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR42 0172 0350 0050 3511 1283 083

Δικαιούχος: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN: GR75 0110 1650 0000 1650 1125 005

Δικαιούχος: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ

Τρόπος – Χρόνος – Κόστος Αποστολής – Κόστος Αντικαταβολής
Όσες παραγγελίες καταχωρούνται μέχρι τις 12:30 (ώρα Ελλάδας) επεξεργάζονται από εμάς
την ίδια ημέρα, ενώ πέραν αυτής της ώρας τις επεξεργαζόμαστε την επομένη. Όσες
παραγγελίες καταχωρούνται την Παρασκευή μετά τις 12:30 (ώρα Ελλάδας) και καθ’ όλη τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επεξεργάζονται τη Δευτέρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται στο Νομό Αττικής και την υπόλοιπη Ελλάδα εντός 3-
5 εργάσιμων ημερών.

Τα μεταφορικά κόστη διαμορφώνονται ως εξής :

1)Εντός Αττικής: Για παραγγελίες έως 80,00€  ανέρχονται στο ποσό των 4,50€ (συμπεριλαμβάνεται
ΦΠΑ 24%).

2)Ηπειρωτική Ελλάδα: Για παραγγελίες έως 199,00€  ανέρχονται στο ποσό των 5,00€ (συμπεριλαμβάνεται
ΦΠΑ 24%).

3)Νησιωτική Ελλάδα: Για παραγγελίες έως 199,00€ ανέρχονται στο ποσό των 6,20€ (συμπεριλαμβάνεται
ΦΠΑ 24%).

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΘΕΝ ΠΟΣΑ, ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ.

ΤΑ ΑΝΩΘΕΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.

ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ΙΔΙΑΝ.

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)
Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος
iatrikoseksoplismos.com θα λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing
lists) ενημερωτικά δελτία newsletters, αυτά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της
εταιρείας και προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η
εταιρεία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα άρνησης εγγραφής κάποιου χρήστη στις λίστες
παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα δύναται νομίμως να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
παραληπτών, για την αποστολή και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων, εκτός αν ο
παραλήπτης ρητά αρνηθεί κάτι τέτοιο. Η αλληλογραφία με την ηλεκτρονική διεύθυνση του
Πελάτη για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες του, δεν αποτελούν ενημερωτικά
μηνύματα, κατά την έννοια του παρόντος.

Δικαίωμα Αλλαγών
Το ηλεκτρονικό κατάστημα iatrikoseksoplismos.com διατηρεί το δικαίωμα να κάνει
οποιεσδήποτε αλλαγές στον ιστότοπό του, την εμπορική του πολιτική και τους Όρους
Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.
Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες
Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος iatrikoseksoplismos.com συμφωνούν
αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού
Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος iatrikoseksoplismos.com, και κατά συνέπεια της εταιρείας Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του
Ηλεκτρονικού Καταστήματος iatrikoseksoplismos.com ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες
που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά.
Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα
επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
Απο τις 15/2/2016 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών
(Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε
καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές
αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με
τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι
αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών
εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι,
ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η
επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι: Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του
Καταναλωτή” και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Η διαδικασία πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια: — Υποβολή καταγγελίας — Συμφωνία
σχετικά με έναν φορέα επίλυσης διαφορών — Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον
φορέα επίλυσης διαφορών — Αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας.
Η διαδικασία είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της
ΕΕ. Ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών. Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της
Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την
ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών
διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.
Ασφάλεια συναλλαγών
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας από μη
κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του
Πελάτη η φύλαξη της πιστωτικής του ή χρεωστικής του κάρτας.

Ακυρώσεις παραγγελιών
Χωρίς να περιορίζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 περί Υπαναχωρήσεως, η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις & στάδια ολοκλήρωσης αυτής:
Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας & κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας
αυτής, μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας. Εάν έχει
ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των
προϊόντων, μπορείτε να καλέστε το 2111824700 (ΔΕΥ-ΠΑΡ 09.00-17.00) ή επικοινωνήστε
μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@kasteliotismedical.com και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της. Αν έχετε παραλάβει τα προϊόντα που παραγγείλατε, καλέστε μας στο 2111824700 (ΔΕΥ-ΠΑΡ09.00-17.00) ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@kasteliotismedical.com, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

Κίνδυνοι Βλάβης ή Απώλειας κατά την Μεταφορά
Το βάρος του κινδύνου αναφορικά με τη μεταφορά των προϊόντων που αγοράζονται από το
παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα κατανέμεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σύμβαση
μεταφοράς. Μετά την αποδεδειγμένη παράδοση του προϊόντος στον μεταφορέα (εκτός αν
αυτά μεταφέρονται με μέσα της εταιρείας μας), τον σχετικό κίνδυνο απώλειας ή βλάβης
τον φέρει πλέον ο αγοραστής.

Όροι Βασικής Εγγύησης
Η Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα εγγυάται προς τον αρχικό αγοραστή και προς
οποιονδήποτε γίνει κάτοχος μηχανήματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης και φέρει το
αρχικό αποδεικτικό πώλησης (αναφερόμενος ως “χρήστης”), ότι το προϊόν είναι
κατασκευασμένο από καινούργια ή ισοδύναμα με καινούργια μέρη, ανταποκρίνεται στα
δημοσιευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν έχει ελαττώματα στα υλικά και τη
συναρμολόγηση και είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας κατά την παράδοση.

Η Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα δεν εγγυάται αδιάλειπτη λειτουργία ή τη
λειτουργία χωρίς σφάλματα. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εταιρεία παρέχει τεχνική
υποστήριξη προς τον χρήστη ώστε να διαπιστωθεί αν το προϊόν είναι ελαττωματικό και για
ποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί να αποσταλεί πίσω στην εταιρεία με έξοδα του
πελάτη για να διαπιστωθεί αν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή όχι.
Η Η αντικατάσταση γίνεται με καινούργιο ή ανακατασκευασμένο, ισοδύναμο με
καινούργιο προϊόν εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το πωληθέν αρχικό προϊόν είναι
ελαττωματικό .
Η εγγύηση δεν καλύπτει την επισκευή βλαβών που προήλθαν από: τροποποιήσεις ή
προσθήκες στο προϊόν, κακή χρήση, αμέλεια ή ατύχημα, ηλεκτρικές υπερτάσεις, κεραυνό,
χρήση μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη όπως αυτή ορίζεται από σχετικές οδηγίες
χρήσης, περιβαλλοντικές συνθήκες εκτός προδιαγραφών, συντήρηση ή επισκευή από μη
εγγράφως εξουσιοδοτημένα από την Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα άτομα και
χρήση μη γνήσιων αναλωσίμων.

Δήλωση Περιορισμένης Ευθύνης

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή πάψει να λειτουργεί η μόνη αποκατάσταση είναι η αντικατάσταση εφόσον το προϊόν βρίσκεται εντός του χρόνου εγγυήσεως και έχει διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Ακόμη και αν αθετηθεί αυτή η υποχρέωση, η μόνη και αποκλειστική ευθύνη της Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα για την κάλυψη ζημιών οποιασδήποτε μορφής περιορίζεται στο τίμημα της αγοράς του προϊόντος ή την αντικατάσταση του προϊόντος . Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη η Kasteliotis Medical – Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα για διαφυγόντα
κέρδη ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ζημιά.
Δικαίωμα Υπαναχώρησης για Αγορές από Απόσταση
Στις αγορές που κάνατε από απόσταση (πχ. μέσω του Internet), μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που προμηθευτήκατε και να τα αντικαταστήσουμε, μειώσουμε την τιμή ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας, στις παρακάτω περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τους σχετικούς όρους ανά περίπτωση.
Α. Στις περιπτώσεις που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας, το προϊόν που
παραδόθηκε δεν αντιστοιχεί στο προϊόν της παραγγελίας (λάθος λήψη παραγγελίας,
εσφαλμένη τιμολόγηση, κ.λ.π).
Β. Στις περιπτώσεις που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας, το προϊόν που
παραδόθηκε παρουσίαζε ελάττωμα λειτουργίας ή ήταν ελαττωματικής ποιότητας.
Γ. Για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία.
Σε όλες τις περιπτώσεις η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 10 ημέρες μετά την ημερομηνία
παραλαβής των προϊόντων. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε
την αγορά σας είτε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος(e-mail) στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@kasteliotismedical.com είτε τηλεφωνικώς στο
2111824700.
Πρέπει να μας επιστρέψετε τα προϊόντα αχρησιμοποίητα, στην αρχική τους άριστη
κατάσταση και συσκευασία στην οποία σας παραδόθηκαν, εντός 10 ημερών από την
έγγραφη ή τηλεφωνική ενημέρωση της πρόθεσής σας για επιστροφή των προϊόντων.
Η παραλαβή των επιστρεφόμενων ειδών θα γίνει δεκτή από την εταιρεία μας, όταν πλέον
των ανωτέρω, συντρέχουν και οι παρακάτω όροι:
Το προϊόν επιστρέφεται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή είτε με courier, σε
ασφαλή συσκευασία συνοδευόμενο από αντίγραφο του παραστατικού αγοράς και
πληρωμής. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως
αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη
διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν
ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η
υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του

καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση
της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
Εάν το προϊόν επιστρέφεται χωρίς δικαιολογία πρέπει να μας επιστρέψετε τα προϊόντα
αχρησιμοποίητα, στην αρχική τους άριστη κατάσταση (as new) και συσκευασία στην οποία
σας παραδόθηκαν, ειδάλλως δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή και το προϊόν επιστρέφεται
στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.
Η διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να επιστραφούν τα προϊόντα είναι: Λυκούργου 31, Νέα Ιωνία Αττικής, ΤΚ 14231
Το κόστος επιστροφής βαρύνει τον καταναλωτή. Αν το επιστρεφόμενο προϊόν υπερβαίνει
τα 10 κιλά πραγματικού ή ογκομετρικού βάρους (Ογκομετρικό Βάρος σε χιλιόγραμμα =
Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε εκατοστά / 5000), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας
προκειμένου να σας υποδείξουμε τον συμφερότερο τρόπο αποστολής.

Επιστροφή Χρημάτων.

Η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 14 ημερών από την
παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσουμε να σας
επιστρέψουμε τα χρήματα εάν δεν λάβουμε τα προϊόντα ή την αδιαμφησβήτητη απόδειξη
για την επιστροφή τους. Για την επιστροφή των χρημάτων σας πρέπει να μας δηλώσετε τον
λογαριασμό στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση. Στα χρήματα που θα σας
επιστραφούν δεν θα περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που πληρώσατε όταν κάνατε
την αγορά σας .Η χρέωση των εξόδων αποστολής επιβαρύνει τον αποστολέα. Στην
περίπτωση που έχετε πληρώσει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, προβαίνουμε άμεσα στην
εντολή προς τον εκδότη της, και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του
τιμήματος.